Роковници - дневници - цели у кожи

Могу бити цели од једне, или у комбинацији две или више кожа. Боја коже је по Вашем избору.